Więcej informacji o inicjatywie Mother Power: www.facebook.com/MotherPowerPL